SAKURA publishing


Zemun - Beograd

poslednja izmena:
24. septembar 2017.

Borilačke veštine između Istoka i Zapada

 

U susretu sa razvijenom institucijom borilačkih veština, zapadna kulturna tradicija (Evropa i SAD), možda prvi put u svojoj istoriji, masovno je prihvatila i usvojila kulturnu tekovinu nezapadnih, u ovom slučaju istočno-azijskih kultura. Govoreći o borilačkim veštinama kao kulturnim tvorevinama Istoka, u ovoj knjizi, pre svega ću podrezumevati sisteme borenja Kine i Japana, koji su, po našem mišljenju, najviše isprepletani sa ostalim tekovinama matičnih kultura i koji su u drugoj polovini dvadesetog veka najviše prenošeni u zemlje zapadne Evrope i Severne Amerike


autor: Aleksandar Filipović

 godina izdanja: 2017.

format: 15 x 21 cm

br. strana: 146

ISBN: 978-86-914995-3-2iz knjige

Aikido -
antropološka analiza

 

iz predgovora Nade Sekulić:

"Knjiga je podeljena na istorijski, tehnički i antropološki deo, sa njima pripadnim potpoglavljima, u kojima se neprekidno prepliću pozivanja na zapadne autore sa interpretacijama aikido tehnika i pravila borenja i življenja.

Knjiga može da posluži istovremeno kao priručnik za vežbače i kao antropološko štivo i kroz to predstavlja značajan doprinos proučavanju istočnih borilačkih veština u našem domaćem kulturnom miljeu."

 

autor: Katarina Obradović

 godina izdanja: 2016.

format: 15 x 21 cm

br. strana: 140

ISBN: 978-86-914995-2-5

 
iz knjige

Poreklo estetskih elemenata u tradicionalnim formama dalekoistočnih borilačkih veština - Uloga publike u transformaciji borilačkih veština

 

Borilačke veštine kao deo kulturne tradicije Istoka. Zašto borilačke veštine ne mogu biti sport, kako je publika uticala na promene u njima u prošlosti i u savremenom dobu.

Kako je došlo do transformacije borilačkih veština u sport i koje su posledice komercijalizacije koja je pratila ovaj proces.

 

autor: Aleksandar Filipović

 godina izdanja: 2016.

format: 11 x 17 cm

br. strana: 94

ISBN: 978-86-914995-1-8

 

iz knjige


Japanizam 2017.

22 - 25.juna 2017,štand sa Sakura knjigama na ovom događaju

 u pripremi:

 

U potrazi za zlatnim eliksirom
(telo i mudrost u daoizmu)

Specificnost ove knjige je sto če nastojati da približi daoistički koncept mudrog tela zapadnom načinu razmišljanja, poređenjem sa filozofskim konceptima i spiritualnim praksama koje su postojale na zapadu, a koje su veoma srodne daoističkom pristupu.

 

 

autor: Nada Sekulić

 godina izdanja: 2018.

format: 15 x 21 cm

br. strana:

ISBN: 978-86-914995-4-9sadržaj knjige

Haiku i srodne forme

 

Knjiga će obuhvatiti sledeće oblasti:

O periodu nastanka, Hoku i renga (kako je haiku nastao u Japanu), Haiku kao dominantni deo knjige, Senrju - šaljivi haiku, Tanga ili Vaka, Haibun - prozni tekst, sa jednim ili više haikua utkanih u priču, Haika - crtež uz haiku ili ilustrovani haiku.

 

autor: Nebojša Simin

 godina izdanja: 2018.

format: 15 x 21 cm

br. strana:

ISBN:

 

 

Gore

Sakura publishing

Ideja i koncept izdanja Sakura publishinga je afirmisanje tekstova koji imaju za cilj bolje razumevanje i tumačenje kulture Dalekog istoka i borilačkih veština poteklih iz njih, prvenstveno od strane domaćih autora.

Naš tim saradnika

Aikikai Srbije

Izdanja Sakura Publishinga su medijski podržana od stane Aikikaija Srbije. Ova izdavačka kuća će nastojati ubuduće da približi našoj publici knjige koje afirmišu slične ideje i vrednosti kao i naša organizacija.

Aikikai Srbije

   Kontakt