SAKURA publishing


Zemun - Beograd

poslednja izmena:
11. februar 2018.

novosti:

Od decembra 2017.SAKURA knjige i u distribuciji Makarta. Uskoro će nas biti u Vulkan knjižarama i u novim mestima. dalje

Japanniš 2017.

Još jedan krug oko Sunca, još jedan Japanniš! Glavna tema Bushido - put ratnika bila je prožeta kroz celu prvu oktobarsku nedelju vrlo bogatu aktivnostima. Aikido i iaido seminar održan je poslednjeg dana. Tokom celokupnog trajanja Japanniša mogle su se videti i kupiti Sakura izdanja u prostorijama biblioteke "Nikola Tesla" opširnije o ovome

Japanizam 2017.

Japanizam je jedinstveni događaj na Balkanu koji jednom godišnje omogućava posetiocima da uživaju u japanskoj pop kulturi. Ove godine od 22-25. juna bio je prisutan i štand sa Sakura knjigama na ovoj manifestaciji. opširnije


Borilačke veštine između Istoka i Zapada

 

U susretu sa razvijenom institucijom borilačkih veština, zapadna kulturna tradicija (Evropa i SAD), možda prvi put u svojoj istoriji, masovno je prihvatila i usvojila kulturnu tekovinu nezapadnih, u ovom slučaju istočno-azijskih kultura. Govoreći o borilačkim veštinama kao kulturnim tvorevinama Istoka, u ovoj knjizi, pre svega ću podrezumevati sisteme borenja Kine i Japana, koji su, po našem mišljenju, najviše isprepletani sa ostalim tekovinama matičnih kultura i koji su u drugoj polovini dvadesetog veka najviše prenošeni u zemlje zapadne Evrope i Severne Amerike

autor: Aleksandar Filipović

 godina izdanja: 2017.

format: 15 x 21 cm

br. strana: 146

ISBN: 978-86-914995-3-2iz knjige

Aikido -
antropološka analiza

 

 

iz predgovora Nade Sekulić:


"Knjiga je podeljena na istorijski, tehnički i antropološki deo, sa njima pripadnim potpoglavljima, u kojima se neprekidno prepliću pozivanja na zapadne autore sa interpretacijama aikido tehnika i pravila borenja i življenja.

Knjiga može da posluži istovremeno kao priručnik za vežbače i kao antropološko štivo i kroz to predstavlja značajan doprinos proučavanju istočnih borilačkih veština u našem domaćem kulturnom miljeu."

autor: Katarina Obradović

 godina izdanja: 2016.

format: 15 x 21 cm

br. strana: 140

ISBN: 978-86-914995-2-5

 
iz knjige

Poreklo estetskih elemenata u tradicionalnim formama dalekoistočnih borilačkih veština - Uloga publike u transformaciji borilačkih veština

 

Borilačke veštine kao deo kulturne tradicije Istoka. Zašto borilačke veštine ne mogu biti sport, kako je publika uticala na promene u njima u prošlosti i u savremenom dobu.

Kako je došlo do transformacije borilačkih veština u sport i koje su posledice komercijalizacije koja je pratila ovaj proces.

 

 

autor: Aleksandar Filipović

 godina izdanja: 2016.

format: 11 x 17 cm

br. strana: 94

ISBN: 978-86-914995-1-8

 

iz knjige


Gde možete kupiti naša izdanja?

Pogledajte listu gradova i knjižara u kojima smo prisutni sa svojim knjigama. Ova lista se svakodnevno dopunjuje i ažurira.

 u pripremi:

 

U potrazi za zlatnim eliksirom
(telo i mudrost u daoizmu)

Specificnost ove knjige je sto če nastojati da približi daoistički koncept mudrog tela zapadnom načinu razmišljanja, poređenjem sa filozofskim konceptima i spiritualnim praksama koje su postojale na zapadu, a koje su veoma srodne daoističkom pristupu.

 

 

autor: Nada Sekulić

 godina izdanja: 2018.

format: 15 x 21 cm

br. strana:

ISBN: 978-86-914995-4-9sadržaj knjige

Haiku i srodne forme

 

Knjiga će obuhvatiti sledeće oblasti:

O periodu nastanka, Hoku i renga (kako je haiku nastao u Japanu), Haiku kao dominantni deo knjige, Senrju - šaljivi haiku, Tanga ili Vaka, Haibun - prozni tekst, sa jednim ili više haikua utkanih u priču, Haika - crtež uz haiku ili ilustrovani haiku.

 

autor: Nebojša Simin

 godina izdanja: 2018.

format: 15 x 21 cm

br. strana:

ISBN:978-86-914995-5-6

 

 

Pogled na borilačke veštine i njihovu ulogu u savremenom kineskom društvu

Knjiga istražuje savremene teme vezane za borilačke veštine u savremenom kineskom društvu kao što su MMA u Kini u odnosu na tradicionalne kineske tradicije, odnos Kineza prema tradicionalnim borilačkim veštinama, borilačka praksa u okvirima monaških redova u kontekstu savremenog doba, osnovne škole kung fua i njihovo mesto u obrazovnom sistemu Kine itd..

 

 

autor: Aleksandar Filipović

 godina izdanja: 2019.

format: 15 x 21 cm

br. strana:

 

Na vrh strane

Sakura publishing

Ideja i koncept izdanja Sakura publishinga je afirmisanje tekstova koji imaju za cilj bolje razumevanje i tumačenje kulture Dalekog istoka i borilačkih veština poteklih iz njih, prvenstveno od strane domaćih autora.

Naš tim saradnika

Aikikai Srbije

Izdanja Sakura Publishinga su medijski podržana od stane Aikikaija Srbije. Ova izdavačka kuća će nastojati ubuduće da približi našoj publici knjige koje afirmišu slične ideje i vrednosti kao i naša organizacija.

Aikikai Srbije

   Kontakt