SAKURA publishing


  Zemun - Beograd

poslednja izmena:
7. januar 2023.

Postajanje djetetom
u Japanu

 
Antropološko i sociolingvističko čitanje Japana kroz um, emocije i društvene prakse u toku predškolskog uzrasta

Postajanje djetetom u Japanu je osmišljen kao priručnik za antropološko i sociolingvističko čitanje Japana kroz um, emocije i društvene prakse u toku predškolskog perioda.

S ciljem izgrađivanja kulturološkog razumijevanja, ovo je i etnografska studija, temeljena na esejima o kulturološkim uvjerenjima i praksi i odraslih i djece u toku predškolskog perioda u Japanu. U pitanju je sociolingvistička studija jer dotiče jezičke pojave u društvenom kontekstu, kognitivna studija jer otvara vrata novim oblicima mišljenja. Isto je i kulturološka studija, u onoj mjeri u kojoj dotiče filozofiju, religiju, istoriju, i kognitivnu lingvistiku i psihologiju. Prije svega, ovo je antropološka studija jer govori o vrijednostima, idejama, konceptima i životu u Japanu uopšte, koji omogućavaju članovima grupe da komuniciraju i efikasno djeluju zajedno.

autor: Kristina Gvozdenović

 godina izdanja: 2022.

format: 15 x 21 cm

br. strana: 130

ISBN: 978-86-914995-7-0

 

dalje


Nedovršeno
delo

prilog estetici nedovršenog u književnosti

 

 

 

Tokom svoje bogate istorije književnost je iznedrila široku paletu različitih postupaka za oblikovanje književnog dela, beležeći katkad krupne, katkad tek neznatne promene u živom književnom procesu. Međutim, kada govorimo o književnom delu, u najvećem broju slučajeva naša prva asocijacija biće delo koje je dovršeno, celovito ili kao što nas još Aristotel poučava da je celo ono što ima početak, sredinu i svršetak...

autor: Mirjana Petrović Filipović

 

 

 

 

 godina izdanja: 2022.

format: 15 x 21 cm

br. strana: 170

ISBN: 978-86-914995-6-3

 

dalje


Alternativna medicina
i alternativna tela

prilog izučavanja dalekoistočnih koncepata telesnosti

 

 

U radu se razmatraju procesi i sociokulturne implikacije inkorporiranja eksternih kulturalnih elemenata kroz uticaj praktikovanja dalekoistočnih isceliteljsko-meditativnih tehnika na promene predstava o telesnosti i odnosa prema njoj u savremenoj Srbiji. Usvajajući fenomenološke i sociokonstruktivističke postavke, autorka razmatra odnos između kartezijanskog shvatanja čoveka i predstava i načina tretiranja tela prisutnih u okviru dalekoistočnih isceliteljsko-meditativnih tehnika koje se danas praktikuju u Srbiji.

autor: Anđa Srebro

 

 

 godina izdanja: 2018.

format: 11 x 17 cm

br. strana: 70

ISBN: 978-86-914995-4-9

 

iz knjige


Haiku
i srodne forme

 

 

 

Knjiga obuhvata sledeće oblasti:

O periodu nastanka, Hoku i Renga (kako je haiku nastao u Japanu), Haiku kao dominantni deo knjige, Senrju - šaljivi haiku, Tanga ili Vaka, Haibun - prozni tekst, sa jednim ili više haikua utkanih u priču, Haiga - crtež uz haiku ili ilustrovani haiku.

O odlikama haiku žanra. Kako razumeti Haiku? O srodnim formama. O istorijatu haikua na bivšim Yu prostorima su neka od poglavlja ove izuzetne knjige..

Knjiga je dostupna u knjižarama od sredine avgusta 2018.

autor: Nebojša Simin

 godina izdanja: 2018.

format: 15 x 21 cm

br. strana: 312

ISBN: 978-86-914995-5-6

 

 


Borilačke veštine između Istoka i Zapada

 

U susretu sa razvijenom institucijom borilačkih veština, zapadna kulturna tradicija (Evropa i SAD), možda prvi put u svojoj istoriji, masovno je prihvatila i usvojila kulturnu tekovinu nezapadnih, u ovom slučaju istočno-azijskih kultura.

Govoreći o borilačkim veštinama kao kulturnim tvorevinama Istoka, u ovoj knjizi, pre svega ću podrezumevati sisteme borenja Kine i Japana, koji su, po našem mišljenju, najviše isprepletani sa ostalim tekovinama matičnih kultura i koji su u drugoj polovini dvadesetog veka najviše prenošeni u zemlje zapadne Evrope i Severne Amerike

autor: Aleksandar Filipović

 godina izdanja: 2017.

format: 15 x 21 cm

br. strana: 146

ISBN: 978-86-914995-3-2iz knjige


Aikido -
antropološka analiza

 

 

iz predgovora Nade Sekulić:

"Knjiga je podeljena na istorijski, tehnički i antropološki deo, sa njima pripadnim potpoglavljima, u kojima se neprekidno prepliću pozivanja na zapadne autore sa interpretacijama aikido tehnika i pravila borenja i življenja.

Knjiga može da posluži istovremeno kao priručnik za vežbače i kao antropološko štivo i kroz to predstavlja značajan doprinos proučavanju istočnih borilačkih veština u našem domaćem kulturnom miljeu."


autor: Katarina Obradović

 godina izdanja: 2016.

format: 15 x 21 cm

br. strana: 140

ISBN: 978-86-914995-2-5

 

iz knjige


Poreklo estetskih elemenata u tradicionalnim formama dalekoistočnih borilačkih veština - Uloga publike u transformaciji borilačkih veština

 

Borilačke veštine kao deo kulturne tradicije Istoka. Zašto borilačke veštine ne mogu biti sport, kako je publika uticala na promene u njima u prošlosti i u savremenom dobu.

Kako je došlo do transformacije borilačkih veština u sport i koje su posledice komercijalizacije koja je pratila ovaj proces.

 

 

autor: Aleksandar Filipović

 godina izdanja: 2016.

format: 11 x 17 cm

br. strana: 94

ISBN: 978-86-914995-1-8

 

iz knjige


novosti:

Japanizam 2018.

Drugog dana Japanizma 5. jula 2018. održana je pred punom salom prezentacija izdanja Sakura. Nebojša Simin je u okviru toga održao predavanje o elementima religije u haiku poeziji. pogledajte fotografije.

 

novosti:

 

 

Od decembra 2017.SAKURA knjige i u distribuciji Makarta. Uskoro će nas biti u Vulkan knjižarama i u novim mestima. dalje

 

novosti:

Japanniš 2017.

Još jedan krug oko Sunca, još jedan Japanniš! Glavna tema Bushido - put ratnika bila je prožeta kroz celu prvu oktobarsku nedelju vrlo bogatu aktivnostima. Aikido i iaido seminar održan je poslednjeg dana. Tokom celokupnog trajanja Japanniša mogle su se videti i kupiti Sakura izdanja u prostorijama biblioteke "Nikola Tesla" opširnije o ovome

Gde možete kupiti naša izdanja?

Pogledajte listu gradova i knjižara u kojima smo prisutni sa svojim knjigama. Ova lista se svakodnevno dopunjuje i ažurira.

 u pripremi:

 

Pogled na borilačke veštine i njihovu ulogu u savremenom kineskom društvu

Knjiga istražuje savremene teme vezane za borilačke veštine u savremenom kineskom društvu kao što su MMA u Kini u odnosu na tradicionalne kineske tradicije, odnos Kineza prema tradicionalnim borilačkim veštinama, borilačka praksa u okvirima monaških redova u kontekstu savremenog doba, osnovne škole kung fua i njihovo mesto u obrazovnom sistemu Kine itd..

 

autor: Aleksandar Filipović

 godina izdanja: 2019.

format: 15 x 21 cm

br. strana: 

 

 

Na vrh strane

Sakura publishing

Ideja i koncept izdanja Sakura publishinga je afirmisanje tekstova koji imaju za cilj bolje razumevanje i tumačenje kulture Dalekog istoka i borilačkih veština poteklih iz njih, prvenstveno od strane domaćih autora.

Naš tim saradnika

Aikikai Srbije

Izdanja Sakura Publishinga su medijski podržana od stane Aikikaija Srbije. Ova izdavačka kuća će nastojati ubuduće da približi našoj publici knjige koje afirmišu slične ideje i vrednosti kao i naša organizacija.

Aikikai Srbije

   Kontakt