Kristina Gvozdenović

 

Cilj moje rasprave o japanskoj kulturološkoj praksi je korišćenje iskustva, kako svojih, tako i drugih istraživača, ali i unutrašnjih i spoljašnjih znanja o japanskoj kulturi i japanskim predškolskim ustanovama, kako bi se izgradilo kulturološko razumijevanje. Studija obrađuje određena pitanja koja se odnose na period ranog razvoja u japanskom društvu, tj. obrađuje kulturne modele koji upravljaju postupcima u ranom djetinjstvu.

Prvi dio studije je predstavljen naslovom Postajanje djetetom u Japanu, u kome se uopšteno i načelno, ali sa osloncem i na konkretne primjere, govori o predškolskom obrazovanju, praksi odgoja od strane vaspitača/ica i roditelja, i uopšte viđenja djece. U tom poglavlju traženi su odgovori na pitanje Ko je japanski čovjek? i kako se djeca uče da postaju takvi, savršeni pripadnici svoje kulture.

Praksa odraslih - i roditelja i vaspitača u vrtiću, viđena je kao pokušaj oblikovanja djeteta da zadovolji specifične društvene zahtjeve japanske kulture. Oni igraju najbitniju ulogu, kao oni koji sa jedne strane reflektuju, a sa druge strane pomažu formiranju kulture kojoj pripadaju. Upravo kroz ispitivanje tih praksi u vrtićima i dječijih ranih iskustava, namjera mi je bila osvijetliti razvoj modalne japanske ličnosti. Ovo pitanje pokušala sam da razotkrijem u drugom dijelu studije kroz proučavanje nekoliko koncepata koje sam uspjela da zapazim da se njeguju dok sam radila u vrtiću u Tokiju. Koncepti koji su za japansku kulturu svakodnevni, i kojima se nesumnjivo djeca uče od najranije dobi, fokusirajući se na sljedeće – amae, omoiyari, sabishii, ganbare, i pojam vremena i prostora ma.

Treći dio studije je odvojen, jer se sami pristup analize razlikuje od ostalih djelova. Naime, ovom dijelu pripadaju sociolingvističke analize diskursa zabilježenog tokom rada u vrtiću u Tokiju – i dio je moje master teze. U njemu se prikazuju i analiziraju aktuelne rodne jezičke prakse pronađene kroz pohvale sa dva pridjeva kawaii (slatko) i kakkoii (kul), dajući mali uvid na to kako se postaje dječakom/djevojčicom u Japanu.Sva tri dijela svakako dovode do međusobne sinteze i u svojoj konačnosti teže antropološkom i sociolingvističkomprikazu Japana.

 

o autoru >

 


Sakura publishing

Ideja i koncept izdanja Sakura publishinga je afirmisanje tekstova koji imaju za cilj bolje razumevanje i tumačenje kulture Dalekog istoka i borilačkih veština poteklih iz njih, prvenstveno od strane domaćih autora.

Naš tim saradnika

Aikikai Srbije

Izdanja Sakura Publishinga su medijski podržana od stane Aikikaija Srbije. Ova izdavačka kuća će nastojati ubuduće da približi našoj publici knjige koje afirmišu slične ideje i vrednosti kao i naša organizacija.

Aikikai Srbije

   Kontakt