Anđa Srebro

 

1.


Etnografski podaci iz različitih delova sveta daju nam uvid u varijabilnost načina percepcije telesnosti. Lingvističke i semantičke kategorije sa kojima se susrećemo u sopstvenoj ili u nekoj drugoj kulturi, ukazuju nam na moguće načine percipiranja telesnosti, manje ili više slične dominantnim zapadnim naučnim konceptima. Ta različitost ideja o tome šta je telo – da li ono podrazumeva samo fizičku, materijalnu manifestaciju, ili je zapravo koncept koji uključuje fizički i duhovni, emotivni, mentalni i energetski aspekt, ili pak samo neki od njih – omogućava jedno šire sagledavanje problematike i razumevanje kako pojedinac u okviru nekog sociokulturnog konteksta percipira i doživljava svoje i tuđe telo/telesnost i kako se u odnosu na to pozicionira u svetu oko sebe.

Dešava se često da predstave o telesnosti koje potiču iz drugih i drugačijih kulturnih miljea međusobno korespondiraju, utiču jedne na druge i pritom menjajusvoje oblike, svoje sadržaje i značenja, ali i uobičajene načine tretiranja tela. Izučavanje ličnog (telesnog) iskustva i emocija u antropologiji, pruža niz mogućnosti za analizu različitih sociokulturnih fenomena. Tako, na primer, problematizovanje telesnosti u diskursu medicine pruža vrlo značajan uvid u odnos između individualnog iskustva i sociokulturnog poretka, prvenstveno u nastojanju da se ustanovi na koji način odnosi čoveka, s jedne strane, i životne sredine, socijalnih, kulturnih, bioloških i lingvističkih faktora, s druge strane, utiču na iskustvo zdravlja pojedinca ili neke društvene zajednice

 

o autoru >

 


Sakura publishing

Ideja i koncept izdanja Sakura publishinga je afirmisanje tekstova koji imaju za cilj bolje razumevanje i tumačenje kulture Dalekog istoka i borilačkih veština poteklih iz njih, prvenstveno od strane domaćih autora.

Naš tim saradnika

Aikikai Srbije

Izdanja Sakura Publishinga su medijski podržana od stane Aikikaija Srbije. Ova izdavačka kuća će nastojati ubuduće da približi našoj publici knjige koje afirmišu slične ideje i vrednosti kao i naša organizacija.

Aikikai Srbije

   Kontakt